ขั้นตอนและเอกสารประกอบการแจ้งเคลมประกันภัย Covid-19
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการแจ้งเคลมประกันภัย Covid-19
ลูกค้าสามารถศึกษาขั้นตอนและเอกสารประกอบการแจ้งเคลมประกันภัย Covid-19 ได้แล้วครับ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งเคลมได้ที่ https://www.deves.co.th/.../customer.../download-document
ทั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 44/2564 ของคปภ. ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564