ร่วมงานกับเรา
2562/07/04Business Analyst (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
 • รายละเอียดงานสื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน และออกแบบ Work flow, System flow , Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบ
 •  อ่านต่อ
2562/07/04Programmer (2 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงาน วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ, พัฒนาโปรแกรมระบบ,จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบ
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาอุดรธานี (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดูแล รับเรี่องและประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างองค์กรและลูกค้า
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • รายละเอียดงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา ,จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบเอกสารงานด้านสินไหม พ.ร.บ. เพื่อเปิดเคลมและดำเนินการจ่ายค่าลินไหม ตามกรมธรรม์
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ ซีคอน ศรีนครินทร์ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาชลบุรี / นครราชสีมา / อุดรธานี (1 อัตรา/สาขา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง
 • รายละเอียดงานบริหารงานขายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
2562/06/20เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานเสนอขายผลิตภัณฑ์ และแนะนำรายการส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่