ร่วมงานกับเรา
2562/10/31เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (1 อัตรา)
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานสำรวจและตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ
 •  อ่านต่อ
2562/10/31เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (1 อัตรา)
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานประเมินราคาทั่วไป
 •  อ่านต่อ
2562/10/31เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานบริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์  ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ และให้บริการข้อมูลทั่วไป
 •  อ่านต่อ
2562/10/31เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • รายละเอียดงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา ,จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
 •  อ่านต่อ
2562/10/31BI officer (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  อ่านต่อ
2562/10/31เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายรับประกันภัย
 • รายละเอียดงานพิจารณาและเสนอราคาการรับประกันภัย,ออกกรมธรรม์ประกันภัยและออกสลักหลัง,
 •  อ่านต่อ
2562/10/31เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ ซีคอน ศรีนครินทร์ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2562/10/31เจ้าหน้าที่การตลาด สาขา นครราชสีมา / อุดรธานี (1 อัตรา/สาขา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง
 • รายละเอียดงานบริหารงานขายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
2562/10/31เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (2 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานเสนอขายผลิตภัณฑ์ และแนะนำรายการส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
 •  อ่านต่อ
2562/10/31System Analyt/ Developer ( 2 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบ , ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย ,ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ตามเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 •  อ่านต่อ
2562/10/09เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจสถาบันการเงิน)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน
 • รายละเอียดงาน บริหารงานขายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
2562/08/01เจ้าหน้าที่นิติกรรม (1 อัตรา)
 • แผนกสำนักนิติกรรมประกันภัย
 • รายละเอียดงานดำเนินกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ , ตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัย
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่