ร่วมงานกับเรา
2563/08/05ผู้จัดการสาขาสุราษฏร์ธานี
 • แผนก
 • รายละเอียดงานบริหารจัดการสาขาให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานของฝ่าย เพื่อให้ได้เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 •  อ่านต่อ
2563/07/31เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2563/07/31เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายรับประกันภัย
 • รายละเอียดงานพิจารณาและเสนอราคาการรับประกันภัย,ออกกรมธรรม์ประกันภัยและออกสลักหลัง,
 •  อ่านต่อ
2563/07/31Business Analyst (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
 • รายละเอียดงานสื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอผลงาน และออกแบบ Work flow, System flow , Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบ
 •  อ่านต่อ
2563/07/31เจ้าหน้าที่การตลาด - ฝึกอบรม (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง
 • รายละเอียดงานเป็นวิทยากรอบรมให้กับตัวแทน นายหน้า และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
 •  อ่านต่อ
2563/07/31เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานติดตามและตรวจสอบเอกสารเคลมของสาขาบริษัท ฯ
 •  อ่านต่อ
2563/07/22เจ้าหน้าที่การเงิน สาขากระบี่ (1 อัตรา)
 • แผนกธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง
 • รายละเอียดงานดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินของสาขา รวมถึงระบบบัญชีสาขา
 •  อ่านต่อ
2563/07/22เจ้าหน้าที่การตลาด
 • แผนก
 • รายละเอียดงาน บริหารงานขายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
2562/10/31System Analyt/ Developer ( 1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบ , ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย ,ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ตามเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 •  อ่านต่อ
2562/07/02เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบเอกสารงานด้านสินไหม พ.ร.บ. เพื่อเปิดเคลมและดำเนินการจ่ายค่าลินไหม ตามกรมธรรม์
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่