ร่วมงานกับเรา
2563/06/01เจ้าหน้าที่การตลาด - ฝึกอบรม (2 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจสาขาและพรบ.ขนส่ง
 • รายละเอียดงานเป็นวิทยากรอบรมให้กับตัวแทน นายหน้า และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
 •  อ่านต่อ
2563/05/29เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (1 อัตรา)
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานสำรวจและตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ
 •  อ่านต่อ
2563/05/29เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานบริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์  ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ และให้บริการข้อมูลทั่วไป
 •  อ่านต่อ
2563/05/29เจ้าหน้าที่สินไหม สาขานครราชสีมา/ขอนแก่น (1 อัตรา/สาขา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
 •  อ่านต่อ
2563/05/29เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดูแล รับเรี่องและประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างองค์กรและลูกค้า
 •  อ่านต่อ
2563/05/29เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2563/05/29เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจสถาบันการเงิน)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน
 • รายละเอียดงาน บริหารงานขายตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
2563/05/29เจ้าหน้าที่สินไหม (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมทั่วไป
 • รายละเอียดงานสำรวจความเสียหาย, ประเมินค่าสินไหมทดแทน, ดำเนินการเจรจาค่าสินไหมทดแทน
 •  อ่านต่อ
2563/01/21เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
 • แผนกฝ่ายเทคโนโลยี
 • รายละเอียดงานดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบ และจัดทำระบบสำรองของระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายขององค์กร
 •  อ่านต่อ
2562/10/31System Analyt/ Developer ( 2 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบ , ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย ,ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ตามเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่