ร่วมงานกับเรา
2561/12/26เจ้าหน้าที่การตลาด (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจองค์กร
 • รายละเอียดงานดูแลลูกค้า ติดตามการต่ออายุกรมธรรม์ เสนองานใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่องค์กรวางไว้
 •  อ่านต่อ
2561/11/08Senior System Administrator (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายเทคโนโลยี
 • รายละเอียดงานวิเคราะห์วินิจฉัยและซ่อมแซมปัญหาที่พบบ่อย ในกลุ่มของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย มอนิเตอร์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน
 •  อ่านต่อ
2561/10/13Senior Business Analyst (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานสื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่างๆสำหรับการพัฒนาระบบ
 •  อ่านต่อ
2561/10/02Data Management Officer (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  อ่านต่อ
2561/09/18เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • รายละเอียดงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา ,จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
 •  อ่านต่อ
2561/08/21เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร (1 อัตรา)
 • แผนกกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
 • รายละเอียดงานดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัท
 •  อ่านต่อ
2561/08/09เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2561/08/02เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (1 อัตรา)
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานสำรวจและตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ
 •  อ่านต่อ
2561/08/02เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (1 อัตรา)
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานประเมินราคาทั่วไป
 •  อ่านต่อ
2561/08/02เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา (ระยอง,ทุ่งสง) 1 อัตรา/ สาขา
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
 •  อ่านต่อ
2561/08/02เจ้าหน้าที่การตลาด (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจนายหน้า
 • รายละเอียดงานบริการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความคุ้มครอง และบริการหลังการขายตามนโยบายของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-670-4444 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่