ร่วมงานกับเรา
2567/05/14เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานสำรวจและตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • แผนกธุรกิจสถาบันการเงิน
 • รายละเอียดงานประสานงานดูแลสำนักงานเขตพื้นที่และสาขาธนาคาร รวมไปถึงช่องทางสินเชื่อบ้านและธุรกิจรายย่อย ทำการตลาดและกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย รับผิดชอบการสื่อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการขาย
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่ติดตามคดี
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานติดตามผลคดีและติดตามเจรจาค่าเสียหายในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถจบเรื่องได้ในครั้งแรก
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่บัญชี
 • แผนกฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • รายละเอียดงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา ,จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่การตลาด (ลูกค้าองค์กร)
 • แผนก
 • รายละเอียดงานดูแลลูกค้า ติดตามการต่ออายุกรมธรรม์ เสนองานใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่องค์กรวางไว้
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • แผนก
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ
 • แผนกฝ่ายพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ
 • รายละเอียดงานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ, Support & Services ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม
 • แผนก
 • รายละเอียดงานดำเนินงานด้านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 •  อ่านต่อ
2567/05/14ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย
 • แผนก
 • รายละเอียดงานบริหารจัดการบุคลากรของหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตเวลาและมาตรฐานที่กำหนด
 •  อ่านต่อ
2567/05/14เจ้าหน้าที่บริการสินไหม
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานให้บริการเคลมประกันแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สำนักงานใหญ่
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่