ร่วมงานกับเรา
2564/08/27เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • แผนกฝ่ายบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานบริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์  ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ และให้บริการข้อมูลทั่วไป
 •  อ่านต่อ
2564/08/24เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
 •  อ่านต่อ
2564/08/24เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
 • แผนกฝ่ายบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดูแล รับเรี่องและประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างองค์กรและลูกค้า
 •  อ่านต่อ
2564/08/24เจ้าหน้าที่นิติกรรม
 • แผนกสำนักนิติกรรมประกันภัย
 • รายละเอียดงานดำเนินการกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ , ตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัย
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่