ร่วมงานกับเรา
2562/04/30เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ ซีคอน ศรีนครินทร์ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2562/04/19BI officer (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  อ่านต่อ
2562/04/19เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (2 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายรับประกันภัย
 • รายละเอียดงานพิจารณาและเสนอราคาการรับประกันภัย,ออกกรมธรรม์ประกันภัยและออกสลักหลัง,
 •  อ่านต่อ
2562/04/04เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (2 อัตรา)
 • แผนกสำนักตรวจสอบ
 • รายละเอียดงานรับผิดชอบการตรวจสอบระบบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  อ่านต่อ
2562/04/04พนักงานขับรถส่วนกลาง (1 อัตรา)
 • แผนกฝายการบุคคลและธุรการ
 • รายละเอียดงานขับรถรับ-ส่ง พนักงาน ตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
 •  อ่านต่อ
2562/03/11เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The Paseo ลาดกระบัง
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2562/03/06เจ้าหน้าที่สินไหม สาขา ชลบุรี / อุดรธานี (1 อัตรา/สาขา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
 •  อ่านต่อ
2562/03/06เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูล และเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
 •  อ่านต่อ
2562/03/06เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัท
 •  อ่านต่อ
2562/03/06เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • รายละเอียดงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา ,จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
 •  อ่านต่อ
2562/02/28เจ้าหน้าที่สินไหม พ.ร.บ. (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบเอกสารงานด้านสินไหม พ.ร.บ. เพื่อเปิดเคลมและดำเนินการจ่ายค่าลินไหม ตามกรมธรรม์
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่