ร่วมงานกับเรา
2565/06/21เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
 • แผนกบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานบริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์  ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ และให้บริการข้อมูลทั่วไป
 •  อ่านต่อ
2565/06/21เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง / สาขาขอนแก่น)
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
 •  อ่านต่อ
2565/06/21เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
 • แผนกธุรกิจสถาบันการเงิน
 • รายละเอียดงานประสานงานดูแลสำนักงานเขตพื้นที่และสาขาธนาคาร รวมไปถึงช่องทางสินเชื่อบ้านและธุรกิจรายย่อย ทำการตลาดและกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย รับผิดชอบการสื่อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการขาย
 •  อ่านต่อ
2565/06/21เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
 • แผนกบริการลูกค้า
 • รายละเอียดงานให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดูแล รับเรี่องและประสานงานด้านต่าง ๆ ระหว่างองค์กรและลูกค้า
 •  อ่านต่อ
2565/06/21เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
 • แผนกรับประกันภัยทรัพย์สิน
 • รายละเอียดงานพิจารณาและเสนอราคาการรับประกันภัย,ออกกรมธรรม์ประกันภัยและออกสลักหลัง,
 •  อ่านต่อ
2565/06/21เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)
 • แผนก
 • รายละเอียดงานดูแลลูกค้า ติดตามการต่ออายุกรมธรรม์ เสนองานใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่องค์กรวางไว้
 •  อ่านต่อ
2565/06/21เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด
 • แผนกธุรกิจลูกค้ารายย่อย
 • รายละเอียดงานเสนอขายผลิตภัณฑ์ และแนะนำรายการส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
 •  อ่านต่อ
2565/06/21Programmer
 • แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงาน วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ, พัฒนาโปรแกรมระบบ,จัดทำคู่มือการพัฒนาระบบ
 •  อ่านต่อ
2565/06/21System Analyt
 • แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • รายละเอียดงานทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์และนักออกแบบ , ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานที่ได้รับมอบหมาย ,ศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์ตามเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่