ร่วมงานกับเรา
2564/06/08เจ้าหน้าที่สินไหม (สาขาระยอง)
  • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
  • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
  •  อ่านต่อ
2564/06/08เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
  • แผนกฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน
  • รายละเอียดงานประสานงานดูแลสำนักงานเขตพื้นที่และสาขาธนาคาร รวมไปถึงช่องทางสินเชื่อบ้าน และ ธุรกิจรายย่อย ทำการตลาดและกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย รับผิดชอบการสื่อความ และ อบรมพนักงานธนาคาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการขาย
  •  อ่านต่อ
2564/06/08เจ้าหน้าที่นิติกรรม
  • แผนกสำนักนิติกรรมประกันภัย
  • รายละเอียดงานดำเนินการกระบวนการพิจารณาในอนุญาโตตุลาการ , ตรวจร่างสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประกันภัย
  •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 080 1599 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่