ร่วมงานกับเรา
2561/09/18เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • รายละเอียดงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา ,จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี
 •  อ่านต่อ
2561/08/21เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร (1 อัตรา)
 • แผนกกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
 • รายละเอียดงานดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า เพื่อวางกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดให้กับบริษัท
 •  อ่านต่อ
2561/08/03เจ้าหน้าที่ติดตามคดี (1 อัตรา)
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานติดตามผลคดีและติดตามเจรจาค่าเสียหายในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถจบเรื่องได้ในครั้งแรก
 •  อ่านต่อ
2561/08/02เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ (2 อัตรา)
 • แผนกสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานสำรวจและตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อมวิเคราะห์ลักษณะการเกิดเหตุ
 •  อ่านต่อ
2561/08/02เจ้าหน้าที่สินไหมสาขา (อยุธยา,ฉะเชิงเทรา,ระยอง) 1 อัตรา/ สาขา
 • แผนกฝ่ายสินไหมรถยนต์
 • รายละเอียดงานตรวจสอบและสำรวจอุบัติเหตุ ให้คำปรึกษาด้านสินไหมทดแทน ประสานงานด้านต่าง ๆ กับผู้เกี่ยวข้อง
 •  อ่านต่อ
สมัครทาง E-Mail

Download แบบฟอร์มสมัครงานของ "บริษัทเทเวศประกันภัย"
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแบบไฟล์รูปภาพ
และส่ง E-Mail มาที่ recruit@deves.co.th

สมัครด้วยตนเอง

ท่านสามารถเดินทางมายื่นใบสมัครงานได้ด้วยตนเองในวัน
และเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) ได้ที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถ.ราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-670-4444 ต่อ 8368
แผนที่บริษัท เทเวศประกันภัย สำนักงานใหญ่