แบบฟอร์มการแจ้งอุบัติเหตุออนไลน์
1. กรอกข้อมูลผู้แจ้ง/ผู้ขับขี่
ข้อมูลผู้แจ้ง
ข้อมูลผู้ขับขี่รถประกัน
ใช้ข้อมูลเดียวกับผู้แจ้ง

2. รายละเอียดการเกิดเหตุ
เลือกรายการความเสียหาย
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ด้านซ้าย
ด้านขวา
กรุณาคลิกเลือกจุดที่เกิดความเสียหายบนรถของท่านเพื่อทำการบันทึกข้อมูลความเสียหาย
ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกและรับหลักฐานจากการประกันภัยคู่กรณี    

อู่ที่ต้องการซ่อม


ภาพความเสียหาย
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ด้านซ้าย
ด้านขวา


เอกสารประกอบการแจ้งอุบัติเหตุ
*
*
*
*
เลือกรายการความเสียหาย
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ด้านซ้าย
ด้านขวา
กรุณาคลิกเลือกจุดที่เกิดความเสียหายบนรถของท่านเพื่อทำการบันทึกข้อมูลความเสียหาย
ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกและรับหลักฐานจากการประกันภัยคู่กรณี    

*
*
*
*
เลือกรายการความเสียหาย
ด้านหน้า
ด้านซ้าย
ด้านขวา
ด้านหลัง
กรุณาคลิกเลือกจุดที่เกิดความเสียหายบนรถของท่านเพื่อทำการบันทึกข้อมูลความเสียหาย
ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกและรับหลักฐานจากการประกันภัยคู่กรณี