ลูกค้าที่ซื้อประกัน Covid-19 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถต่ออายุผ่านทาง SMS
ลูกค้าที่ซื้อประกัน Covid-19 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถต่ออายุผ่านทาง SMS

ลูกค้าที่ซื้อประกัน Covid-19 ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถต่ออายุผ่านทาง SMS ได้แล้ววันนี้ - 19 มี.ค. 64 หรือก่อนครบกำหนดอายุกรมธรรม์

ต่ออายุตามขั้นตอน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📱Line Official : https://bit.ly/2YcPdXE
💻Facebook Fanpage : https://bit.ly/2YbBAZ3