บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ โดยเก็บซากอะไหล่ ณ สำนักงานใหญ่ , อู่ , ศูนย์บริการในสัญญา กรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเขตประเทศไทย

ประกาศ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ 
โดยเก็บซากอะไหล่ ณ สำนักงานใหญ่ , อู่ , ศูนย์บริการในสัญญา กรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเขตประเทศไทย 
ผู้สนใจซื้อสามารถยื่นซองประมูลได้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ใช้แบบฟอร์ม “แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์ (อะไหล่เก่า)” ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ 
และวางเงินประกันการประมูลจำนวน 3,000 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าว 
โดยยื่นซองประมูลที่ คุณศิริญา สุขมั่น ฝ่ายบุคคลและธุรการ โทร.02-080-1599 ต่อ 8111
(บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ หากราคาประมูลที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้)

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศศิรินทร์ นิธิธีราพร ฝ่ายสินไหมรถยนต์ โทร. 02-080-1599 ต่อ 8636

*ดาวน์โหลดไฟล์ แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์ (อะไหล่เก่า)ได้ที่ : https://goo.gl/3c1p5Q