บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายอะไหล่รถยนต์ตกแต่ง
จะทำการเปิดประมูลขายอะไหล่รถยนต์ตกแต่ง (เป็นอะไหล่ที่เหลือจากการจัดเป็นชุด)สามารถยื่นซองประมูลได้ใน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

- ประกาศ -

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จะทำการเปิดประมูลขายอะไหล่รถยนต์ตกแต่ง (เป็นอะไหล่ที่เหลือจากการจัดเป็นชุด) ให้แก่ผู้สนใจซื้ออะไหล่ตกแต่ง

.

สามารถยื่นซองประมูลได้ใน วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น.-16.00 น.

ผู้สนใจสามารถยื่นซองประมูลโดยใช้  “แบบใบเสนอราคาซื้ออะไหล่ตกแต่ง” 

ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยยื่นซองประมูลที่ คุณศิริญา สุขมั่น ฝ่ายบุคคลและธุรการ โทร.0-2080-1599 ต่อ 8111

.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิรินทร์  นิธิธีราพร ฝ่ายสินไหมรถยนต์  โทร. 0-2080-1599 ต่อ 8636 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายอะไหล่รถยนต์ตกแต่ง หากราคาประมูลที่เสนอต่ำเกินไป

.

ดาวน์โหลดไฟล์ : https://goo.gl/mdzp4V