โครงการออกหน่วยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
โครงการออกหน่วยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมโครงการออกหน่วยพระราชทานผ่าตัดรักษาโรคตา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยภาคี ประกอบด้วย จักษุแพทย์อาสา จิตอาสาจากรัฐอิลลินอยส์ จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคตา จำนวน 114 ราย

อัพเดทล่าสุด
 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  14 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566

  13 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  23 มิ.ย. 2566

 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

  03 พ.ค. 2566

 • โครงการออกหน่วยพระราชทาน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  12 ต.ค. 2565