โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผุ้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาคี ประกอบด้วย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ช่วยลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2566 ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคตา และรับมอบแว่นตา จำนวนรวม 435 ราย

อัพเดทล่าสุด
 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” ณ โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2)

  19 ก.ค. 2567

 • “เทเวศประกันภัย ห่วงใยเยาวชน” มอบเสื้อกันฝนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

  08 ก.ค. 2567

 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  14 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566

  13 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  23 มิ.ย. 2566