เทเวศประกันภัยครบรอบ 77 ปี
เทเวศประกันภัยครบรอบ 77 ปี

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต นายวีระศักดิ์ โตกะคุณะ กรรมการบริษัทฯ และนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมี นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการบริหาร เป็นประธานการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567