แจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขาฉะเชิงเทรา
แจ้งย้าย สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
- แจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขาฉะเชิงเทรา -
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์
ย้าย สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
.
ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งทำประกันภัย และติดต่องานสินไหม ได้ที่
สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา (แห่งใหม่)
เลขที่ 376/11-12 ถนนศุขประยูร
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 (ฝั่งขาเข้าเมืองแปดริ้ว ถัดจากปั๊มปตท.ดอนทอง 300ม.)
หมายเลขโทรศัพท์ 1291 ต่อ 5340,5341 และ 038-981371-2
E-mail : chachoengsao@deves.co.th
.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566)
.
.
แผนที่สำนักงานสาขาฉะเชิงเทรา (แห่งใหม่)