เทเวศประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี เลขาธิการ คปภ.
เทเวศประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี เลขาธิการ คปภ.

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายชูฉัตร ประมูลผล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงาน คปภ.