- ประกาศ - การเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง ปี 2566
เปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง โดยใช้แบบฟอร์ม “แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์ (อะไหล่เก่า)”

ประกาศ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

จะทำการเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง

    โดยเก็บซากอะไหล่ ณ สำนักงานใหญ่ , อู่ , ศูนย์บริการในสัญญา กรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเขตประเทศไทย

    ผู้สนใจซื้อสามารถ   ยื่นซองประมูลได้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 น. 12.00 น.

    โดยใช้แบบฟอร์ม  “แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์ (อะไหล่เก่า)ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ 

    และวางเงินประกันการประมูล จำนวน 3,000 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าว 

    โดยยื่นซองประมูลที่ คุณสรวีย์ ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ โทร.1291 ต่อ 8115

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ หากราคาประมูลที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิรินทร์  นิธิธีราพร ฝ่ายสินไหมรถยนต์

   โทร.1291 ต่อ 8636 

------------------------------------------

Download เอกสาร ที่นี่