- ประกาศ - แจ้งย้ายสำนักงาน สาขานครสวรรค์
ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขานครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์

ย้ายสำนักงานสาขานครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งทำประกันภัย และติดต่องานสินไหม ได้ที่

 

สำนักงานสาขานครสวรรค์ (แห่งใหม่)

เลขที่ 49/49-50 หมู่ 5 ตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

หมายเลขโทรศัพท์ 1291 ต่อ 5430, 5431 และ 089-779-1016,

084-388-0071 Email : nakhonsawan@deves.co.th

 

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566