เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์