เทเวศประกันภัยครบรอบ 76 ปี
เทเวศประกันภัยครบรอบ 76 ปี

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ และนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์  กรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีนางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566