บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง

-ประกาศ-

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

จะทำการเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง

    โดยเก็บซากอะไหล่ ณ สำนักงานใหญ่ , อู่ , ศูนย์บริการในสัญญา กรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเขตประเทศไทย

    ผู้สนใจซื้อสามารถยื่นซองประมูลได้ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. 12.00 น.

    โดยใช้แบบฟอร์ม  “แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์ (อะไหล่เก่า)ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ 

    และวางเงินประกันการประมูล จำนวน 3,000 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าว 

    โดยยื่นซองประมูลที่ คุณศิริญา สุขมั่น ฝ่ายธุรการ โทร.1291 ต่อ 8111

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์ หากราคาประมูลที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง

   ที่กำหนดไว้  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิรินทร์  นิธิธีราพร ฝ่ายสินไหมรถยนต์

   โทร.1291 ต่อ 8636 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : https://bit.ly/3oBCYQB