ประกันภัย COVID-19
ประกันภัย COVID-19

เรียน ลูกค้าเทเวศประกันภัยทุกท่าน
เทเวศประกันภัยขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจและตอบรับทำประกันภัย COVID-19 ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกช่องทางของธนาคารเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้อาจเกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ และส่งผลให้ลูกค้าบางท่านไม่ได้รับความสะดวกในช่วงที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ลูกค้าทุกท่านที่สมัครและผ่านเงื่อนไข* ซึ่งได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ทำไว้ แม้ยังไม่ได้รับข้อความยืนยัน หรือกรมธรรม์จากทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการออกกรมธรรม์ตามช่องทางต่างๆ อย่างเต็มที่
บริษัทเทเวศประกันภัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจที่มีให้แก่บริษัทเทเวศประกันภัย


* เงื่อนไข : ก่อนแจ้งทำประกัน 14 วัน ไม่ได้เดินทางไป-กลับ จากกลุ่มประเทศเสี่ยง คือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี อิหร่าน เยอรมัน ฝรั่งเศส รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))