กรรมการผู้จัดการ แถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561
กรรมการผู้จัดการ แถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2561

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ต้อนรับสื่อมวลชน ในโอกาสแถลงข่าวผลประกอบการประจำปี 2560 และทิศทางการดำเนินธุรกิจประจำปี 2561 ตลอดจนกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักให้ความสนใจเข้าร่วมสัมภาษณ์และซักถามในประเด็นต่าง ๆ