เทเวศประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562
เทเวศประกันภัย ร่วมสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย [วันสงกรานต์] เพื่ออนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน