เทเวศประกันภัย มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานจิตอาสา
เทเวศประกันภัย มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานจิตอาสา

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] พบปะพูดคุยกับพนักงานจิตอาสา และมอบของที่ระลึกจากมูลนิธิออทิสติกไทย ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม [CSR] ของบริษัทฯ ในปี 2561 เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละและการเป็นผู้มีจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารเทเวศประกันภัย