เทเวศประกันภัยครบรอบ 71 ปี
เทเวศประกันภัยครบรอบ 71 ปี

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 71 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ในวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว