- ประกาศ - แจ้งย้ายสำนักงาน สาขาอุดรธานี
ประกาศแจ้งย้ายสำนักงาน เทเวศประกันภัย สาขาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์

ย้ายสำนักงานสาขาอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อแจ้งทำประกันภัย และติดต่องานสินไหม ได้ที่

สำนักงานสาขาอุดรธานี (แห่งใหม่)

เลขที่ 140/145 โครงการไพร์มสแควร์ ถนนหน้าสถานีรถไฟ

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

(ตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน หน้าศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี)

หมายเลขโทรศัพท์ 1291 ต่อ 5510, 5511

และ 084-361-0030, 088-874-2092, 090-980-7556, 091-772-1659

 

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566