เทเวศประกันภัยครบรอบ 73 ปี
เทเวศประกันภัยครบรอบ 73 ปี

นายนะเพ็งพาแสง กฤษณามระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 73 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว