เทเวศฯ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
เทเวศฯ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วยหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน แก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา สานต่อพระราชปณิธานในการปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ “ดีด้วยหัวใจ ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒