บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง

- ประกาศ -

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จะทำการเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง

    โดยเก็บซากอะไหล่ ณ สำนักงานใหญ่ , อู่ , ศูนย์บริการในสัญญา กรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเขตประเทศไทย

.

ผู้สนใจซื้อสามารถยื่นซองประมูลได้ใน วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น.-12.00 น.

โดยใช้แบบฟอร์ม  “แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์(อะไหล่เก่า)” 

ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้และวางเงินประกันการประมูล จำนวน 3,000 บาท ตามวันและเวลาดังกล่าว

โดยยื่นซองประมูลที่ คุณศิริญา สุขมั่น ฝ่ายบุคคลและธุรการ โทร.0-2080-1599 ต่อ 8111

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์

หากราคาประมูลที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้

.

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณศศิรินทร์  นิธิธีราพร ฝ่ายสินไหมรถยนต์  โทร. 0-2080-1599 ต่อ 8636 

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายอะไหล่รถยนต์ตกแต่ง หากราคาประมูลที่เสนอต่ำเกินไป

.

ดาวน์โหลดไฟล์ : http://bit.ly/2ofq9RJ