เทเวศประกันภัย ให้การต้อนรับเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปี 2562
เทเวศประกันภัย ให้การต้อนรับเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปี 2562

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบของที่ระลึกจากเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ประจำปี 2562 พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอบคุณที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปีที่ 78 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ อาคารเทเวศประกันภัย