เทเวศประกันภัย มอบป้าย “อู่เชียร์” ให้แก่อู่ในสัญญาของบริษัทฯ
เทเวศประกันภัย มอบป้าย “อู่เชียร์” ให้แก่อู่ในสัญญาของบริษัทฯ

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ “อู่เชียร์ให้แก่อู่ในสัญญาของบริษัทฯ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 98 อู่ นำไปติดตั้ง ณ ที่ทำการ เพื่อเป็นการรับรองระบบการให้บริการอู่ที่มีมาตรฐานและสามารถให้บริการในการจัดซ่อมรถที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ดีและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า พร้อมสามารถจัดการงานบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของธุรกิจ โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องภานุมาศฯ โรงแรมรอยัลริเวอร์