เทเวศประกันภัย รับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เทเวศประกันภัย รับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบประกาศนียบัตรเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ จากการจัดทำแบบประเมินตนเองในเรื่อง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น