เทเวศประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกรณีนักมวยเด็กประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการแข่งขัน
เทเวศประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกรณีนักมวยเด็กประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการแข่งขัน

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] โดยนายสันติ เอี่ยมวุฒิปรีชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 1 เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันชกมวยบนเวที จำนวน 100,000 บาท ให้แก่นายบุญถม ทาสะโก ซึ่งเป็นคุณตาของเด็กชายอนุชา ทาสะโก หรือ เพชรมงคล ส.วิไลทองนักมวยเด็กที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตจากอาการเลือดคั่งในสมองระหว่างการแข่งขันชกมวยการกุศลโครงการต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 จ.สมุทรปราการ