Deves
เทเวศฯ จัดกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร
เทเวศฯ จัดกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนครเพื่อเป็นการสังเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมฯ เครื่องมือที่ใช้ กระบวนการขับเคลื่อนห้องเรียนอริยะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตลอดจนถึงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน และเพื่อให้โครงการสามารถขยายผลไปสู่สถานศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 [14 ธันวาคม 2561]

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและข้าราชการครู เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน

  19 มี.ค. 2562

 • เทเวศฯ รับมอบงานฝีมือของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ

  11 ก.พ. 2562

 • เทเวศฯ จัดกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร

  14 ธ.ค. 2561

 • คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร

  08 พ.ย. 2561

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร

  09 ส.ค. 2561