Deves
เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร
เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 345 หลัง สนับสนุนให้แก่สำนักงานเขตพระนคร เพื่อมอบให้แก่ผู้ค้าบริเวณย่านบางลำพู ประกอบด้วยผู้ค้าถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์ และถนนสิบสามห้าง นำไปติดตั้งให้พื้นที่ทำการค้าเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เป็นการปรับภาพลักษณ์และส่งเสริมความปลอดภัยในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ดังกล่าว  โดยมีนายอภิชาต แสนมาโนช หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และตัวแทนผู้ค้าย่านบางลำพู เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [9 สิงหาคม 2561]

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและข้าราชการครู เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน

  19 มี.ค. 2562

 • เทเวศฯ รับมอบงานฝีมือของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ

  11 ก.พ. 2562

 • เทเวศฯ จัดกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร

  14 ธ.ค. 2561

 • คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร

  08 พ.ย. 2561

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร

  09 ส.ค. 2561