เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร
เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 345 หลัง สนับสนุนให้แก่สำนักงานเขตพระนคร เพื่อมอบให้แก่ผู้ค้าบริเวณย่านบางลำพู ประกอบด้วยผู้ค้าถนนจักรพงษ์ ถนนไกรสีห์ และถนนสิบสามห้าง นำไปติดตั้งให้พื้นที่ทำการค้าเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เป็นการปรับภาพลักษณ์และส่งเสริมความปลอดภัยในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ดังกล่าว  โดยมีนายอภิชาต แสนมาโนช หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และตัวแทนผู้ค้าย่านบางลำพู เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [9 สิงหาคม 2561]

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

  15 พ.ค. 2562

 • เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5

  09 พ.ค. 2562

 • เทเวศประกันภัย มอบสมุดบันทึกความดี และหนังสือองค์ความรู้ฯ

  29 เม.ย. 2562

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวันสงกรานต์ให้แก่ชุมชนในเขตพระนคร

  11 เม.ย. 2562

 • เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  05 เม.ย. 2562