Deves
คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนคุณธรรม
คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมโรงเรียนคุณธรรม

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร โรงเรียนวัดสุทัศน์ และโรงเรียนราชบพิธ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนั้น อยู่ที่การพัฒนา ความรู้ คู่ คุณธรรม ของนักเรียน พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง โดยทั้ง 3 ส่วน คือ ศูนย์กลางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง [12 กุมภาพันธ์ 2561]

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและข้าราชการครู เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสมดุลและยั่งยืน

  19 มี.ค. 2562

 • เทเวศฯ รับมอบงานฝีมือของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ

  11 ก.พ. 2562

 • เทเวศฯ จัดกิจกรรม “ถอดองค์ความรู้ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม เขตพระนคร

  14 ธ.ค. 2561

 • คณะกรรมการสรรหาฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบเขตพระนคร

  08 พ.ย. 2561

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับสำนักงานเขตพระนคร

  09 ส.ค. 2561