โครงการออกหน่วยพระราชทานผ่าตัดรักษาโรคตา และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
โครงการออกหน่วยพระราชทานผ่าตัดรักษาโรคตา และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

โครงการออกหน่วยพระราชทานผ่าตัดรักษาโรคตา และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมโครงการออกหน่วยพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565  จัดโดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยภาคี ประกอบด้วย จักษุแพทย์อาสา จิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 9 -12 สิงหาคม 2565  ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดตาต้อกระจกและทันตกรรม จำนวนรวม 268 ราย

อัพเดทล่าสุด
 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  14 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566

  13 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  23 มิ.ย. 2566

 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

  03 พ.ค. 2566

 • โครงการออกหน่วยพระราชทาน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  12 ต.ค. 2565