เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย
เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา มอบชุดเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้แทนชุมชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเขตพระนคร จำนวน 130 ชุด เพื่อส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบบริษัทฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

อัพเดทล่าสุด
 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  14 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566

  13 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  23 มิ.ย. 2566

 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

  03 พ.ค. 2566

 • โครงการออกหน่วยพระราชทาน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  12 ต.ค. 2565