การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร
การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ และทีมวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น (CPR) รวมทั้งทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (กองบังคับการตำรวจจราจร) ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการองค์กร ความรู้ทั่วไปงานจราจร กฎหมายจราจร และสัญญาณในการควบคุมการจัดการการจราจร (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้อง Prince Ballroom 1 โรงแรม Prince Palace

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อจราจรสะท้อนแสงให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

  11 มิ.ย. 2563

 • เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

  21 พ.ค. 2563

 • เทเวศประกันภัย มอบเสื้อให้แก่ค่ายทองทีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก

  21 ม.ค. 2563

 • การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร

  18 ม.ค. 2563

 • จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 7

  31 ก.ค. 2562