การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร
การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ และทีมวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น (CPR) รวมทั้งทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (กองบังคับการตำรวจจราจร) ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการองค์กร ความรู้ทั่วไปงานจราจร กฎหมายจราจร และสัญญาณในการควบคุมการจัดการการจราจร (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้อง Prince Ballroom 1 โรงแรม Prince Palace

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  08 เม.ย. 2565

 • เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย

  08 มี.ค. 2565

 • เทเวศประกันภัย ส่งความห่วงใยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพระนคร

  25 พ.ค. 2564

 • เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

  07 พ.ค. 2564

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อจราจรสะท้อนแสงให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

  11 มิ.ย. 2563