การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร
การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกิจกรรมเพื่อสังคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ และทีมวิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น (CPR) รวมทั้งทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (กองบังคับการตำรวจจราจร) ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการองค์กร ความรู้ทั่วไปงานจราจร กฎหมายจราจร และสัญญาณในการควบคุมการจัดการการจราจร (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้อง Prince Ballroom 1 โรงแรม Prince Palace

อัพเดทล่าสุด
 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  14 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566

  13 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  23 มิ.ย. 2566

 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

  03 พ.ค. 2566

 • โครงการออกหน่วยพระราชทาน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  12 ต.ค. 2565