เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพร่วมใจทำ เราทำได้ครั้งที่ 3 ฝึกสอนการประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตพระนคร สำนักงานเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนา อาคารเทเวศประกันภัย 1

อัพเดทล่าสุด
 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  14 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566

  13 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  23 มิ.ย. 2566

 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

  03 พ.ค. 2566

 • โครงการออกหน่วยพระราชทาน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  12 ต.ค. 2565