เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพร่วมใจทำ เราทำได้ครั้งที่ 3 ฝึกสอนการประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตพระนคร สำนักงานเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนา อาคารเทเวศประกันภัย 1

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  08 เม.ย. 2565

 • เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย

  08 มี.ค. 2565

 • เทเวศประกันภัย ส่งความห่วงใยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพระนคร

  25 พ.ค. 2564

 • เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

  07 พ.ค. 2564

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อจราจรสะท้อนแสงให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

  11 มิ.ย. 2563