เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] โดยนายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพร่วมใจทำ เราทำได้ครั้งที่ 3 ฝึกสอนการประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุชุมชนในเขตพระนคร สำนักงานเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนา อาคารเทเวศประกันภัย 1

อัพเดทล่าสุด
 • จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 7

  31 ก.ค. 2562

 • เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

  12 ก.ค. 2562

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสงให้แก่ สำนักงานเขตพระนคร และสน.นางเลิ้ง

  10 ก.ค. 2562

 • โครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 5

  10 ก.ค. 2562

 • เทเวศฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

  15 พ.ค. 2562