เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5
เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสาปีที่ 5 เรื่อง เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างแรงบันดาลใจหรือแนวทางปฏิบัติงาน ด้านจิตอาสาให้แก่กลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร และบุตรพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัยฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนำการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง โดยมีจ.ส.อ.จุมพฎ แสนสม ชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจกจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 1 และนายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 

อัพเดทล่าสุด
 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลโพนทรายและโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

  14 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2566

  13 ก.ย. 2566

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  23 มิ.ย. 2566

 • โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท

  03 พ.ค. 2566

 • โครงการออกหน่วยพระราชทาน ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  12 ต.ค. 2565