เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5
เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสาปีที่ 5 เรื่อง เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างแรงบันดาลใจหรือแนวทางปฏิบัติงาน ด้านจิตอาสาให้แก่กลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร และบุตรพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัยฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนำการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง โดยมีจ.ส.อ.จุมพฎ แสนสม ชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจกจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 1 และนายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อจราจรสะท้อนแสงให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

  11 มิ.ย. 2563

 • เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

  21 พ.ค. 2563

 • เทเวศประกันภัย มอบเสื้อให้แก่ค่ายทองทีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก

  21 ม.ค. 2563

 • การอบรมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาจราจร หลักสูตร จิตอาสาจราจร

  18 ม.ค. 2563

 • จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 7

  31 ก.ค. 2562