เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5
เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสาปีที่ 5 เรื่อง เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างแรงบันดาลใจหรือแนวทางปฏิบัติงาน ด้านจิตอาสาให้แก่กลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร และบุตรพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัยฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนำการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง โดยมีจ.ส.อ.จุมพฎ แสนสม ชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจกจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 1 และนายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 

อัพเดทล่าสุด
 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

  08 เม.ย. 2565

 • เทเวศประกันภัย ปลูกรักปันแรงใจ ให้ผู้สูงวัย

  08 มี.ค. 2565

 • เทเวศประกันภัย ส่งความห่วงใยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพระนคร

  25 พ.ค. 2564

 • เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

  07 พ.ค. 2564

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อจราจรสะท้อนแสงให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

  11 มิ.ย. 2563