เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5
เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสา” ปีที่ 5

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจิตอาสาปีที่ 5 เรื่อง เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างแรงบันดาลใจหรือแนวทางปฏิบัติงาน ด้านจิตอาสาให้แก่กลุ่มเยาวชนในเขตพระนคร และบุตรพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัยฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและนำการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ปรับใช้ได้อย่างแท้จริง โดยมีจ.ส.อ.จุมพฎ แสนสม ชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจกจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 1 และนายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา เป็นวิทยากร ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 

อัพเดทล่าสุด
 • จิตอาสาเทเวศประกันภัย ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ครั้งที่ 7

  31 ก.ค. 2562

 • เทเวศประกันภัย จัดกิจกรรมอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

  12 ก.ค. 2562

 • เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะท้อนแสงให้แก่ สำนักงานเขตพระนคร และสน.นางเลิ้ง

  10 ก.ค. 2562

 • โครงการ “เทเวศฯ ร่วมใจ ส่งความห่วงใยสู่ทหารชายแดนใต้” ปีที่ 5

  10 ก.ค. 2562

 • เทเวศฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ทำกิจกรรม Big Cleaning Day

  15 พ.ค. 2562