บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง
- ประกาศ-
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จะทำการเปิดประมูลขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์รวมอะไหล่ตกแต่ง
โดยเก็บซากอะไหล่ ณ สำนักงานใหญ่ , อู่ , ศูนย์บริการในสัญญา
กรุงเทพฯและต่างจังหวัดในเขตประเทศไทย
ผู้สนใจซื้อสามารถยื่นซองประมูลได้ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
.
โดยใช้แบบฟอร์ม “แบบใบเสนอราคาซื้อซากอะไหล่รถยนต์ (อะไหล่เก่า)”
ที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ และวางเงินประกันการประมูล จำนวน 3,000 บาท
ตามวันและเวลาดังกล่าว
.
โดยยื่นซองประมูลที่ คุณศักดิ์ชาย ศักดารัตน์ ฝ่ายธุรการ โทร.1291 ต่อ 8110
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายชิ้นส่วนซากอะไหล่รถยนต์
หากราคาประมูลที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้
.
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศศิรินทร์ นิธิธีราพร ฝ่ายสินไหมรถยนต์ โทร.1291 ต่อ 8636
.
ดาวน์โหลดไฟล์ : https://bit.ly/3j1vk0Q