บริษัท ประกันภัยอื่นๆ

ชื่อบริษัท ที่อยู่
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) 361 ถ.บอนด์สตรีท เมืองทองธานี 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. : 0-2502-2999 โทรสาร : 0-2502-2933
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด 925 ถนนสาธรใต้ ข.ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. : 0-2285-8888, 0-2677-3777 โทรสาร : 0-2677-3737-8
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ข.บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. : 0-2310-3348 โทรสาร : 0-2310-3246
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด 208 ถนนวิทยุ ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. : 0-2651-5500, 0-2302-0111 โทรสาร : 0-2651-5511
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. : 0-2100-9191 โทรสาร : 0-2643-0293-94
บริษัท คอมไบด์ อินชัวรันส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 587 ชั้น 18-19 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ข.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. : 0-2274-9797 โทรสาร : 0-2274-9794
บริษัท คิวบีอีประกันภัย ( ประเทศไทย ) จำกัด 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 ข.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. : 0-2238-0999 โทรสาร : 0-2238-0836
บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทร. : 0-2635-1555 โทรสาร : 0-2635-1298-9
บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) 401 ถนนรัชดาภิเษก ข.สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. : 0-2276-1024 โทรสาร : 0-2275-4919
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด 87/2 ยูนิต 1601-2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น16 ถนนวิทยุ ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. : 0-2685-3828 โทรสาร : 0-2685-3830
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์ ชั้น 4 - 5 ถนนพระราม 4 ข.พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. : 0-2261-9955, 0-2661-3355 โทรสาร : 0-2261-3775
บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด 52 ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 16 ถนนสีลม ข.สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. : 0-2231-2640 - 50 โทรสาร : 0-2231-2654
บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด 36/68-69 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนอโศก ข.คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. : 0-2259-3718 - 9, 0-2261-3680 - 9 โทรสาร : 0-2259-1402, 0-2261-3690
บริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7,10 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. : 0-2651-5995 โทรสาร : 0-2650-9600
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 63/2 ถนนพระราม 9 ข.ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. : 0-2248-0059 โทรสาร : 0-2248-7849 - 50
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) 34/3 อาคารรวมทนุไทย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต ข.ลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. : 0-2652-2880 โทรสาร : 0-2652-2870-2
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด 121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก ข.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. : 0-2642-3100 โทรสาร : 0-2642-3130
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด 34 ซ.สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. : 0-2253-4141, 0-2253-4343, 0-2253-4646 โทรสาร : 0-2253-0550, 0-2253-0606
บริษัท ไทยพาณิชย์ สามัคคีประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) 2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 อาคารนอร์ธปาร์ค ข.ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. : 0-2555-9100 โทรสาร : 0-2955-0150 - 1
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 223/1ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. : 0-2256-6822, 0-2651-4222 โทรสาร : 0-2256-6565, 0-2256-6832