กรุณาเลือกรายการ Package ประกันภัยมะเร็ง


 ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

  • หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง อันมีสาเหตุจากการเป็นโรคเอดส์ (AIDS)
  • บริษัทพบหลักฐานทางการแพทย์ว่าโรคมะเร็งนั้นเกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย
  • กรมธรรม์ประกันภัยจะไม่คุ้มครองหากมีการปรากฏอาการภายใน 90 วันแรกที่ทำประกันภัย

ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัยมะเร็ง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461,02-670-4444 ต่อ 6115 / 6116 / 6117 / 6119 / 6191
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support หรือ
 

LINE ID: 0863404461