กรุณาเลือกรายการ Package ประกันภัยอุบัติเหตุ


 ความคุ้มครองที่ได้มากกว่า

  • เพิ่มความคุ้มครองมากขึ้นถึง 2 เท่าสำหรับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในต่างประเทศ หรือขณะโดยสารยานพาหนะหรืออยู่ในอาคารสาธารณะ
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 30,000 บาท/ครั้ง
  • เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตสูงสุด 30,000 บาท
  • มี Care Card ใช้กับโรงพยาบาลในเครือกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

รายชื่อโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 086-340-4463, 02-670-4444 ต่อ 6115 / 6116 / 6117 / 6119 / 6191
หรือ

Hi-Tech Center Live Chat Support