กรุณาเลือกรายการ Package ประกันอัคคีภัย


ประกันอัคคีภัยคุ้มครองทรัพย์สินภายใน

  • สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู
  • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ ที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 086-340-4463, 0-2670-4444 ต่อ 6116/6191
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support