กรุณาเลือกรายการ Package ประกันอัคคีภัย


ประกันอัคคีภัยคุ้มครอง   ความเสียหายอันเกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย หรือใช้สำหรับทำแสงสว่าง และความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากไฟไหม้ ได้แก่ ความร้อน ควัน น้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง และการกระทำการดับเพลิงของพนักงานในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับความเสียหายจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่นภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ ภัยระเบิด ภัยทางอากาศ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน และเจตนาร้าย เป็นต้น สามารถขยายความคุ้มครองได้ตามความต้องการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461,02-670-4444 ต่อ 6115 / 6116 / 6117 / 6119 
หรือ
Hi-Tech Center Live Chat Support หรือ
 

LINE ID: 0863404461