เทเวศประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กชุมชนในเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยมอบหมอนอิง ให้กับประธานและผู้แทนชุมชนในเขตพระนคร ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [27 ธันวาคม 2560]