เทเวศประกันภัย ส่งมอบชุดปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่สำนักงานเขตพระนคร

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ส่งมอบเสื้อสะท้อนแสง จำนวน 200 ตัว ให้แก่ นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใช้สวมใส่ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพระนคร ร่วมรับมอบด้วย ณ อาคารเทเวศประกันภัย 2 [14 พฤศจิกายน 2560]