เทเวศประกันภัย มอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานจิตอาสา

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา และมอบของที่ระลึก “หมอนอิง” ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม [CSR] ของบริษัทฯ ในปี 2560 เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละและการเป็นผู้มีจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [14 พฤศจิกายน 2560]