เทเวศประกันภัย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนจิตอาสา

นายอริยะ จักรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกรรมการผู้จัดการสายสินไหมทดแทน 2 พร้อมผู้บริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ให้แก่เยาวชนจิตอาสาในเขตพระนคร กลุ่มเยาวชนชุมชนตรอกบ้านพานถม และกลุ่มเยาวชนผึ้งงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและเสริมสร้างการเรียนรู้ในชุมชน ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [20 ตุลาคม 2560]