เทเวศประกันภัย ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ในนามหน่วยงานภาคีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ [5 และ 16 ตุลาคม 2560]