เทเวศประกันภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2

นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิทยากรผู้นำการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างวิทยากรผู้นำในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการสร้างคุณธรรม สำหรับช่วยกันสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมเพื่อเป็นอนาคตที่ดี มีประสิทธิภาพในวันหน้า ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 อาคารเทเวศประกันภัย 1 [9-10 กันยายน 2560]