เทเวศประกันภัย รับมอบโล่ขอบคุณในการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของโรงเรียนวัดมหาธาตุ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] รับมอบโล่ขอบคุณ จากนายสุนทร อาดำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาธาตุ ในโอกาสที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม และกิจกรรมพัฒนานักเรียนการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดมหาธาตุ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครูและนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1 [22 กันยายน 2560]